พิชัย จี้ นายกฯ เบรก ทบ.ผลิตไฟฟ้า จาก โซลาร์เซลล์ ชี้กำลังผลิตล้น

Scroll to Top